Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautiškumo plėtra Alytaus kolegijoje yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Ypatingas dėmesys skiriamas studentų ir personalo mobilumui bei aktyviam dalyvavimui Europos bendradarbiavimo projektuose. Įgyvendinant tarptautinių ryšių politiką ir plečiant tarptautinį bendradarbiavimą, orientuojamės į tarptautinio bendradarbiavimo kokybę, dalyvaudami Mokymosi visą gyvenimą programoje bei kitose Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamose iniciatyvose švietimo bei profesinio rengimo srityje.
Alytaus kolegijai suteikta Erasmus universiteto chartija (EUC), kuri suteikia galimybę organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus intensyvias programas bei koordinuoti daugiašalius projektus ir tinklus. Ji nurodo pagrindinius principus ir minimalius reikalavimus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų institucijų įgyvendinant Erasmus programą.
Kolegijos absolventams išduodamas europinis diplomo priedėlis, kuris užtikrina aukštojo mokslo laipsnių sistemos skaidrumą ir lankstumą, palengvindamas įsidarbinimą, akademinį pripažinimą reikalingą tolesnėms studijoms. Užtikrinant studijų užsienyje pripažinimą ir skatinant mobilumą, naudojama Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Alytaus kolegija yra apdovanota Diplomo priedėlio (DS) etikete. Tai yra tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

Erasmus_University_Charter_res
SPACE_certificate1
Tarptautinių ryšiu skyriaus veiklos vystymo krypčių tikslai ir vystymo strategija tikslams pasiekti

1. Prisidėti prie ES aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo
• Personalo ir studentų mobilumo didinimas
• Dalyvavimas Europos ir tarptautinio bendradarbiavimo projektuose
• Studijų programų kokybės ir studentų patirties tobulinimas
• Informavimas ir sklaida

2. Didinti dėstytoju ir studentu judumą Europoje
• Personalo ir studentų, pritraukimas ir išsiuntimas naudojantis Erasmus, kitomis ES bei nacionalinėmis programomis

3. Didinti studijų tarptautiškumą
• Studijų programų tobulinimas ir dėstymas anglų kalba
• Double Diploma studijų programų rengimas

KONTAKTAI

Adresas:
Studentų g. 17, LT-62252 Alytus
Tel.: 8 (315) 50 189
Faks: 8 (315) 79132
El.p.: trs@akolegija.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Rozalija Radlinskaitė
El. p.: rozalija.radlinskaite@akolegija.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus administratorė
Jurga Rybelytė
El. p.: jurga.rybelyte@akolegija.lt