Karjeros centras


Karjeros centro veiklos tikslas – palaikyti glaudžius ryšius su Kolegijos absolventais ir socialiniais partneriais, plėsti karjeros galimybes ir ugdyti studentų karjeros planavimo gebėjimus bei bendradarbiaujant su darbdaviais siekti studentų kompetencijų atitikimo šalies rinkos paklausai.

Karjeros centro uždaviniai:

 • Teikti studentams karjeros konsultavimo, verslo vystymo, profesinio orientavimo paslaugas.
 • Vykdyti socialinių partnerių (darbdavių), absolventų apklausas.
 • Teikti organizacinę ir metodinę pagalbą Kolegijos padaliniams studentų karjeros valdymo ir absolventų karjeros stebėsenos klausimais.
 • Skatinti ir palaikyti Kolegijos absolventų ryšius su Kolegija.
 • Inicijuoti projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas, kurie skatintų ir modernizuotų studentų karjeros konsultavimo ir valdymo, absolventų karjeros stebėsenos sistemas.

Mielas studente, Alytaus kolegijos Karjeros centras Tave kviečia:

 • sužinoti įsidarbinimo galimybes;
 • gauti su karjeros planavimu susijusios informacijos;
 • parengti tinkamą CV ir motyvacinį laišką;
 • gauti individualias konsultacijas karjeros planavimo klausimais.

Individualios konsultacijos konkrečiais karjeros klausimais

 • karjeros galimybių tyrinėjimas;
 • karjeros planavimas;
 • darbo paieška;
 • gyvenimo aprašymo (CV) rengimas;
 • motyvacinio laiško rengimas;
 • pokalbis dėl darbo.

Laukiame Tavęs Karjeros centre, 213 kabinete, Studentų g. 17.
Rašykite karjera@akolegija.lt